Pigasus Polish Poster Shop

Zasady i warunki sprzedaży

Tożsamość i adres przedsiębiorstwa

Pigasus Polish Poster Gallery
Danziger Str. 52
10435 Berlin
Niemcy

Telefon: +49 (0) 30 28 49 36 97
Strona internetowa: PolishPosterShop.com
E-Mail: info@pigasus-gallery.deWłaściciel: Mariusz Bednarski
Responsible according to § 5 TMG:
Mariusz Bednarski

Siedziba: | Niemcy

Odpowiedzialny Urząd Skarbowy: Berlin Prenzlauer Berg
Numer identyfikacji podatkowej: 31/221/00926

WebDesign: Marcin Urbańczyk
Pigasus Logo: Piotr Mordel

Zakres zasad i warunków sprzedaży

Niniejsze zasady i warunki sprzedaży określają przebieg transakcji zawieranych pomiędzy pigasus-gallery, a jej klientem. Obowiązującą wersją tych zasad i warunków jest wersja aktualna w momencie składania zamówienia. Inne zasady i warunki sprzedaży nie są akceptowane przez pigasus-gallery, chyba że w wyjątkowych przypadkach zostały przez nią wyraźnie sformułowane i ustalone pisemnie przed zawarciem transakcji.

Oferta

Oferta zamieszczona na stronie internetowej nie jest zobowiązująca. Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez pigasus-gallery. Przyjęcie zamówienia jest uzależnione od dyspozycyjności zamówionego towaru. W przypadku, jeśli pigasus-gallery nie może przyjąć zamówienia, klient zostaje bezzwłocznie o tym poinformowany. Poniesione przez klienta koszty zostają zwrócone.

Ceny

Wszystkie ceny zamieszczone na naszej stronie internetowe podane są w euro i zawierają podatek VAT. Do ceny towaru doliczane są koszty opakowania i przesyłki podane na stronie internetowej: Koszty wysyłki  lub w drodze korespondencji.

Wysyłka

Jeżli nie ustalono inaczej, wysyłka na adres podany przez klienta następuje niezwłocznie po wpłynięciu zapłaty. Pigasus-gallery wysyła towar zgodnie z przyjętymi przez klienta ustaleniami. Informacje na temat przewidywanego terminu dostawy są jedynie orientacyjne i w żadnym wypadku nie są zobowiązujące, o ile w wyjątkowych przypadkach pigasus-gallery nie zobowiązała się pisemnie do dostarczenia towaru w danym terminie.

Metody płatności

Możliwe formy płatności podajemy w toku zamówienia (przelew bankowy, karta kredytowa, PayPal, płatność gotówką).

Przelew bankowy:
Po złożeniu zamówienia wysyłamy mail z danymi naszego konta bankowego. Prosimy o przesłanie zapłaty na nasze konto.
Wysyłka następuje niezwłocznie po wpłynięciu zapłaty.

Płatność za pomocą karty kredytowej:
Po weryfikacji danych klienta i karty, klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia płatności i towar zostaje wysłany.

PayPal
Wysyłka następuje niezwłocznie po wpłynięciu zapłaty.
Płatność gotówka:
Płatność gotówką jest możliwa jedynie przy odbiorze osobistym w naszej galerii w Berlinie, Danziger Str. 52 w godzinach otwarcia: pn.-sob.: od 14:00 do 19:00.

Płatności z krajów spoza UE możliwe są wyłącznie za pomocą karty kredytowej lub przez system płatności internetowych PayPal

Zastrzeżenie stosunku własności

Wysłany towar pozostaje własnością pigasus-gallery do momentu sfinalizowania transakcji, czyli do otrzymania pełnej należności.

Odwołanie transakcji

Klient może wycofać się z transakcji bez podania powodów w ciągu 30 dni, pisemnie (list, email). Podany okres 30 dni zaczyna się w momencie otrzymania towaru przez klienta, bądź osobę trzecią, określoną przez klienta w zamówieniu.
Do dotrzymania terminu wystarczy odpowiednio wczesne wysłanie odwołania transakcji. Odwołanie kierować należy pisemnie korzystając z załączonego formularza, przy czym użycie tego formularza nie jest konieczne, do:
Pigasus Polish Poster Gallery
Danziger Str. 52
10435 Berlin
Niemcy

albo przez E-Mail: info@pigasus-gallery.de W przypadku zwrotu w ciągu 30 dni towaru, klient ponosi koszty przesyłki zwrotnej, jeżli dostarczony towar odpowiadał zamówionemu.

Następstwa odstąpienia od transakcji:
W przypadku odstąpienia klienta od transakcji pigasus gallery zwraca klientowi wszelkie poniesione przez niego koszty, łącznie z kosztami wysyłki, bezzwłocznie, najpóźniej 14 dni od dnia, w którym pigasus gallery otrzymała zawiadomienie o odstąpieniu od transakcji. Zwrot kosztów następuje w walucie użytej podczas dokonania transakcji, chyba że w indywidualnych pertraktacjach wyraźnie doszło do innych ustaleń; w żadnym razie klientowi nie nalicza się jakichkolwiek sum wynikających z odstąpienia od transakcji. Pigasus gallery zastrzega sobie wstrzymanie zwrotu poniesionych przez klienta kosztów do momentu otrzymania towaru, albo do momentu otrzymania dowodu, że towar został przez klienta wysłany.

***************************************************************
Niezobowiązujący formularz odstąpienia od umowy:
Do:
Pigasus Polish Poster Gallery
Danziger Str. 52
10435 Berlin
Niemcy
info@pigasus-gallery.de
Tel.: 49(0)3028493697

Niniejszym odstępuję od umowy kupna dotyczącej następujących towarów:
______________________
______________________
______________________
______________________
zamówionych w dniu__________________otrzymanych w dniu ______________________
Nazwisko i imię klienta
______________________
Adres klienta
______________________
______________________
Podpis klienta (obowiązuje tylko w formie papierowej)

Ochrona danych osobowych

Zamawiający został pouczony o formie, zakresie, miejscu i celu udostępnienia, opracowania i użycia jego danych osobowych koniecznych dla realizacji zamówienia: Ochrona danych osobowych. Zamawiający zgadza się na udostępnienie, opracowanie i użycie jego danych osobowych. Pigasus-gallery zobowiązuje się do korzystania z tych danych wyłącznie w czynnościach służących realizacji zamówienia.

Ustalenia końcowe

Podstawą prawną jest prawo Republiki Federalnej Niemiec. Tłumaczenia "Zasad i warunków sprzedaży" na języki obce należy traktować jako nieozbowiązującą ofertę serwisową, moc prawną posiadają "Zasady i warunki sprzedaży" (AGB's) w języku niemieckim.